Pinocchio: The Series

7.4

樫の木モック

Episodes: 52

1. The Puppet is Alive!

1/4/72

Cast

Masako Ikeda

Kenken
Fairy

Hiroko Maruyama

Mokku

Minoru Yada

Grandpa

Akira Kamiya

Kaneta Kimotsuki

Cricket

Junpei Takiguchi

Hanaguro

Keiko Tomochika

Gina

Kōhei Miyauchi

Old Tree

Kôsei Tomita

Master

Masako Nozawa

Franko

Takeshi Watabe

Doro

Yoko Kuri

Anna

Kazuya Tatekabe

Red Beard

Questions and answers

TV Shows Like: Pinocchio: The Series