Shadowverse Flame

6.0

シャドウバースF(フレイム)

Episodes: 51

1. My Shadowverse Begins Here!

4/2/22

Cast

Yuto Uemura

Light Tenryu (voice)

Hibiku Yamamura

Itsuki Mitsutagawa (voice)

Kazuki Ura

Subaru Makabe (voice)

Shiori Izawa

Dragnir (voice)

Showtaro Morikubo

Gentleman (voice)

Larissa Tago Takeda

Ren Kazamatsuri (voice)

Miyu Tomita

Tsubasa Takanashi (voice)

Yuki Sakakihara

Mikado Shirogane (voice)

Ryota Osaka

Ryoga Jasei (voice)

Hana Tamegai

Shion Otosaka (voice)

Questions and answers

TV Shows Like: Shadowverse Flame

Discover more like this