Watch trailer

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

7.4

伊藤潤二『マニアック』

Episodes: 12

1. The Strange Hikizuri Siblings

1/19/23
A photographer with an interest in spirits and ghosts pays a visit to the very strange and creepy home where the six Hikizuri siblings live.

Cast

Romi Park

Kiko Hikizuri (voice)
Narumi (voice)

Tomoko Kaneda

Misako Hikizuri (voice)
Coron (voice)

Takahiro Sakurai

Kazuya Hikizuri (voice)

Hajime Iijima

Shigoro Hikizuri (voice)

Risa Shimizu

Narumi Hikizuri (voice)

Ayaka Asai

Hitoshi Hikizuri (voice)

Riho Sugiyama

Kazuko Morinaka (voice)

Daisuke Kishio

Shinya Shiraishi (voice)

Iori Nomizu

Kagumi Fujino (voice)

Yuji Mitsuya

Soichi (voice)

Yoshimasa Hosoya

Koichi (voice)

Yuka Saitou

Sayuri (voice)

Yutaka Aoyama

Tagaisu (voice)

Shuhei Sakaguchi

Yuji Hirano (voice)

Junko Oka

Mari (voice)

Hiro Shimono

Oshikiri (voice)

Yoko Hikasa

Chiemi (voice)

Tadashi Muto

Hiratsuka (voice)

Sayaka Senbongi

Eri (voice)

Ryohei Kimura

Tsuyoshi Yoshikawa (voice)

Questions and answers

TV Shows Like: Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

Discover more like this