Watch trailer

Hold my hand at Twilight

夕暮れに、手をつなぐ

Episodes: 10

1. Episode 1

1/17/23
Soramame Asagi, who grew up in rural Kyushu, went to Tokyo in pursuit of her childhood friend and fiancé, where she had a fateful and shocking encounter with a young man named Oto Umino, who aspires to become a musician. The two thought they would never see each other again, but then… [ECOTVSubs]

Cast

Suzu Hirose

Asagi Soramame

Ren Nagase

Umino Oto

Momoko Tanabe

Kanno Seira

Mari Natsuki

Yukihira Kyoko

Kenichi Endo

Kuon Toru

Mario Kuroba

Hazuki Shin

Rikka Ihara

Tanzawa Chiharu

Rio Uchida

Ariel

Wakana Matsumoto

Isobe Makiko

Kawakami Yohei

Yukihira Sosuke

Kaito Sakurai

Yano Shota

Narumi Kayashima

Asagi Tamae

Yoshi Sakou

Tanzawa Hiroshi

Mayuu Yokota

Nanami

Yasuko Matsuyuki

Asagi Toko

Haruna Uechi

Noriko

Kazunobu Kubota

[Waiter]

Haruka Kurosawa

[Receptionist]

Questions and answers

TV Shows Like: Hold my hand at Twilight

Discover more like this