Captain Tsubasa

7.8

キャプテン翼

Episodes: 24

1. The last fight begins

10/10/85

Cast

Akari Hibino

Fujiko Takimoto

Reiko Suzuki

Yoshio Kawai

Yasuhiro Takato

Hochu Otsuka

Kazuhiko Inoue

Shigeru Nakahara

Kouichi Hashimoto

Questions and answers

TV Shows Like: Captain Tsubasa

.hack

Action & Adventure
Japan
2002

Discover more like this