Watch trailer

Ikki Tousen

6.2

一騎当千

Episodes: 3

1. Episode 1

1/3/19

Cast

Susumu Akagi

Tokubou Teifu
Chisen Rikaku
Motoku Sousou

Hiroe Oka

Koudai Chinkyu
Unchou Kanu

Showtaro Morikubo

Genpo Saji
Shizen Osou

Kenta Miyake

Kansho Kochu
Shigi Taishiji

Youji Ueda

Genjo Kakouton
Kouha Kannei

Takayuki Fujimoto

Hannou
Houkou Kakuka

Kikuko Inoue

Goei

Masumi Asano

Hakufu Sonsaku

Satoshi Hino

Kokin Shuyu

Akeno Watanabe

Housen Ryofu

Yuhko Kaida

Shimei Ryomou

Hajime Iijima

Gakushu

Daisuke Namikawa

Chuei Toutaku

Haruhi Nanao

Bunwa Kaku

Ryuuzo Hasuike

Seirei Ryuyo

Yumiko Kobayashi

Ukitsu

Jiro Saito

Ganryo / Shikou Chouko (voice)

Questions and answers

TV Shows Like: Ikki Tousen