Good Morning Call

6.8

グッドモーニング・コール

Episodes: 10

1. Campus Life Is Full of Temptation

9/22/17
Nao and Uehara head off to college, but Uehara's popularity worries Nao, and their new acquaintance Natsume seems to want to separate them.

Cast

Haruka Fukuhara

Nao Yoshikawa

Shunya Shiraishi

Hisashi Uehara

Dori Sakurada

Daichi Shinozaki

Moe Arai

Marina Konno

Shugo Nagashima

Yuichi Mitsuishi

Koya Nagasawa

Jun Abe

Kentaro Ito

Issei Sata

Erika Mori

Yuri Uehara

Kei Tanaka

Takuya Uehara

Hinako Tanaka

Nanako Kusanagi

Yosuke Sugino

Shu Natsume

Maryjun Takahashi

Saeko Kumanomido

Itsuki Sagara

Rin Nanase

Madoka Yoshida

Kayo Ota

Questions and answers

TV Shows Like: Good Morning Call