Tales of the Bizarre

8.0

世にも奇妙な物語

Episodes: 51

1. Episode 1

4/16/92

Cast

Tamori

Rikako Murakami

Shiro Sano

Takayuki Godai

Miho Nakayama

(segment "Kyofu no tezawari")

Johnny Ohkura

Man (segment "Kyofu no tezawari")

Tomoko Fujita

(segment "Look Into My Eyes")

Kaori Sakagami

Hironobu Nomura

Yuji Oda

Yasunori Danta

Kyōko Kishida

Yu Hayami

Hisayuki Nakajima

Junkichi Orimoto

Tsutomu Sekine

Mio Takaki

Junko Sakurada

Toru Masuoka

Sayuri Kokusho

Questions and answers